Дип Рилиф 15г гель туб

Дип Рилиф 15г гель туб
MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CF295D.E08DCB00" Данный документ является веб-страницей в одном файле, также называемой файлом веб-архива. Если вы видите это сообщение, значит, данный обозреватель или редактор не поддерживает файлы веб-архива. Загрузите обозреватель, поддерживающий веб-архивы, например Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CF295D.E08DCB00 Content-Location: file:///C:/68125681/UA03770101_C42A.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ЗАТВЕРДЖЕНi= 4;

Іi= 3;СТРУКЦІЯ

для медичного застосуванl= 5;я лікарськогl= 6; засобу

 

ДИП РИЛІФ

(DEEP= RELIEF)

 

Скл= ;ад:

діюч= ;і речовини: 1 г гелю містить = 110;бупрофену 50 мг, левоментолm= 1; 30 мг;

допоміж = 85;і речовини: пр&= #1086;піленгліко= ;ль, карбомер, диізопропаl= 5;оламін, етанол 96 %,  вода очищена.

 

Лікарсь = 82;а форма. Гель.

Основні фізико-хімі = 95;ні властивостo= 0;: прозорий гель б= ;ез чужо= 088;ідних част= 086;к із запахом ментолу.

 

Фармако
=
90;ерапевтичн&#=
1072; група. 
Засоби д=
083;я  мі=
089;цевого заст=
осування, що &#=
1074;икористову=
ються при бо=
083;ю в суглобах=
; і м’язах. Код=
 АТХ  М=
;02А Х10.
 

Фармаколог&= #1110;чні властивостo= 0;.

Фар= ;макодинамі = 82;а.

Дип Рилі= 092; – комбінова = 85;ий препарат дл = 03; зовнішньогl= 6; застосуванl= 5;я, що містить ібупрофен з ментолом природного походження. Ібупрофен, похідна сполука фенілпропіl= 6;нової кислоти, є пр&#= 1077;дставником=   групи нестероїднl= 0;х протизапалn= 0;них препаратів, має знеболю = 74;альну, протизапалn= 0;ну дію, зумовле= 085;у пригніченнn= 3;м простагланk= 6;инсинтетаз= 080;. Дія левоментолm= 1;, оптичного ізомеру ментолу, зум= 086;влена рефлекторнl= 0;ми реакціями, щ= 086; пов’язані з подразненнn= 3;м чутливих нервових за = 82;інчень шкіри. Менто= 083; стимулює ноцицепторl= 0; шкіри. У результаті відбуваєтьl= 9;я вивільненнn= 3; пептидів, як= 110; мають судинорозшl= 0;рювальну дію. Препара= 090; чинить відволікаюm= 5;у, подразнюваl= 3;ьну дію та полегшує біль.

Фар= ;макокінети = 82;а.

Ібупрофен при місцево = 84;у застосуванl= 5;і  добре та швидко всмоктуєтьl= 9;я  через шкіру. У системний кровотік потрапляє у дуже незнач = 85;ій кількості. Максимальнk= 2; концентрацo= 0;я ібупрофену  у плазмі кров = 10; досягаєтьсn= 3; через 2 години післ = 03; застосуванl= 5;я препарату і становить 0,6 м= кг/мл. Величина абсорбції ібупрофену при місцево = 84;у застосуванl= 5;і становить приблизно 5 %  від величини абсорбції  при пk= 7;роральному застосуванl= 5;і.

 

Клі= ;нічні характерисm= 0;ики.

Показання.=

Дип Риліф ре= ;комендуєть = 89;я застосовувk= 2;ти для полегшення болю та зменшення запалення при ревматичноl= 4;у, м’язовому т = 72; суглобовомm= 1; болю, при болю у хребт= 110;, а також при болю та набряках пр = 80; ушкодженні, розтягненнo= 0; зв'язок і при спортивних  травмах.=

 

Протипоказ&= #1072;ння.

Препара = 90; протипоказk= 2;ний:

  • = при підвищеній чутливості до ібупрофену, левоментол= у, ацетилсалі= цилової кислоти або до будь-якоk= 5;о компонента препарату чи інших нестероїдн= их протизапал= ьних засобів (включаючи пероральне застосуван= ня);
  • = при астмі та прl= 0; наявності в анамнезі нападів бронхіальн= ої астми, кропив’янк= и або гострог= ;о риніту, зумовлених прийомом ацетилсалі= цилової кислоти або інших нестероїдн= их протизапал= ьних засобів;
  • = для застосуван= ня на пошкоджені= й або оголені= ;й (без епітелію) шкірі;
  • = для одночасног= о застосуван= ня на одній і тій же ділянці з іншими препаратам= и місцевого застосуван= ня;
  • = при наявності місцевої інфекції.

 

Взаємодія з іншими лікарськимl= 0; засобами та інші види взаємодій<= /b>.

При застосуванl= 5;і  разом з ацетилсал = 10;циловою кислотою аб = 86; іншими препаратамl= 0; групи нестероїднl= 0;х протизапалn= 0;них засобів збільшуєтьl= 9;я ризик появи побічних еф = 77;ктів. Нестероїднo= 0; протизапалn= 0;ні препарати м = 86;жуть взаємодіятl= 0; з лікарськимl= 0; засобами, призначениl= 4;и для зниженн = 03; артеріальнl= 6;го тиску, і можу&#= 1090;ь підсилюватl= 0; дію антикоагулn= 3;нтів, хоча така ім= 086;вірність для препаратів місцевої ді = 11; дуже низька.

 

Ос= 086;бливості застосуванl= 5;я.

Препар&#= 1072;т містить пропіленглo= 0;коль, що м= ;оже спричинити подразненнn= 3; шкіри, тому перед застосуванl= 5;ям необхідно перевірити = 95;утливість пацієнта до Дип Риліфу н= 072; невеликій ділянці шкіри.

Пацієнтам з порушенням функції нирок та з ак&#= 1090;ивною формою виразкової хвороби шлу = 85;ка та дванадцятиl= 7;алої кишки перед застосуванl= 5;ям препарату слід проконсульm= 0;уватися з лікарем.

Не можна наносити гель поряд з= 110; слизовими о = 73;олонками, на губи, ніздрі, ділянки біл = 03; очей, статевих органів та анального отвору, а так&#= 1086;ж на пошкоджену або подразнену шкіру. У випадку потрапляннn= 3; гелю на вище перелічені ділянки необхідно негайно змити препарат великою кількістю чистої води.

Після застосуванl= 5;я гелю Дип Риліф необх = 10;дно завжди мити руки, якщо вони не є об’єктом лікування.=

= 55;ри ковтанні препарату пацієнту необхідно негайно звернутися до лікаря аб= 086; до найближчогl= 6; пункту невідкладнl= 6;ї допомоги.

= 53;а місце нанесення гелю не можн= 072; накладати герметичну пов’язку.

= 55;рипинити застосуванl= 5;я у разі появи висипу або подразненнn= 3;.

= 53;ебажані реакції можна зменшити шляхом вико = 88;истання мінімальноo= 1; ефективної дози протягом найкоротшоk= 5;о можливого періоду.

= 55;ри появі будь-яких небажаних ефектів, а та&#= 1082;ож у разі відсутностo= 0; покращення або при погі= 088;шенні стану пацієнту необхідно звернутися до лікаря.

Застосуван&= #1085;я Дип Риліфу, як і інших ліків, що пригнічуютn= 0; синтез цикл = 86;оксигенази/ простагланk= 6;инів, може поруши = 90;и фертильнісm= 0;ь. Жінкам, які не можуть завагітнітl= 0; або які проходять дослідженнn= 3; на фертильнісm= 0;ь, слід відмовитисn= 3; від застосуванl= 5;я препарату Дип Риліф.

 

 

Застосуван= ;ня у період вагітності або годуван = 85;я груддю.

Препарат н= 077; рекомендуєm= 0;ься застосовувk= 2;ти у період І та ІІ триместрів = 74;агітності або у період &#= 1075;одування груддю. Препар&#= 1072;т протипоказk= 2;ний у ІІІ триместрі, о= 089;кільки у випадку достатньої системної концентрацo= 0;ї існує ризик затримки пологів, передчасноk= 5;о закриття артеріальнl= 6;ї протоки, збільшення вірогідносm= 0;і прояви кровотечі у матері і дитини і підвищення ризику набр = 03;ків у матері.

 

Зд = 72;тність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспl= 6;ртом або іншими механізмамl= 0;.

Не встановленk= 2;.

 

Спосіб застосуванl= 5;я та дози.

Тільки для зовнішньогl= 6; застосуванl= 5;я.

Запаяни = 81; отвір туби необхідно проколоти ш = 80;пом, що знаходитьсn= 3; у верхній зовнішній ч = 72;стині ковпачка.

При кожному застосуванl= 5;і використовm= 1;вати 1-4 с= м гелю з туби, що містить 50 г або 100 г гелю, та= 4-10 см з туби, що містить  15 г гелю. =

Нанести гель на больову ділянку з подальшим легким втир = 72;нням до повного всмоктуванl= 5;я. У разі необхідносm= 0;і застосовувk= 2;ти до 3 разів на д= обу, але не частіше, ніж через кожні 4 години. Якщо через два тижні покращення стану не спо= 089;терігаєтьс&= #1103;, слід зверну = 90;ися до лікаря.

На місце нанесення гелю не можн= 072; накладати пов`язку.

 

Ді = 90;и.

Дип Риліф протипоказk= 2;ний для застосуванl= 5;я дітям віком до 12 років.

 

Передозува&= #1085;ня.

При місцевому застосуванl= 5;і передозуваl= 5;ня малоймовірl= 5;е. Симптоми, зумовлені дією ібупро = 92;ену: нудота, голо= 074;ний біль, сонливість, = 072;ртеріальна гіпотонія, блювання.

Показан = 72; корекція електролітl= 5;ого балансу.

 

Побічні реакції.

Наступн = 10; побічні реакції можуть вини = 82;ати як місцеві побічні реакції: под= 088;азнення шкіри, висип, свербіж, почервонінl= 5;я, сухість шкіри, відчуття печіння, контактний дерматит та кропив’янкk= 2;.

З боку шлунково-ки = 96;кового тракту залежно від кількості нанесеного гелю, ділянк= 080; нанесення, цілісності = 96;кіри, тривалості лікування, наявності оклюзійної пов’язки мо = 78;ливі, хоча і малоймовірl= 5;і: біль у животі, диспепсія т = 72; ниркова недостатніl= 9;ть у пацієнтів = 079; наявністю в анамнезі захворюванn= 0; нирок.

При лікуванні ібупрофеноl= 4; були відзна = 95;ені такі реакці = 11; гіперчутлиk= 4;ості:

а) неспецифічl= 5;і алергічні реакції та анафілаксіn= 3;;

б) реакці&#= 1111; підвищеної реактивносm= 0;і з боку дихальних шляхів, що включають астму, загострену астму, бронх= 086;спазм і задишку, можна очікувати у пацієнтів, я= 082;і хворіли або = 085;а даний час хворіють на = 073;ронхіальну астму або алергічні захворюванl= 5;я;

в) висипа&#= 1085;ня, свербіж, кропив’янкk= 2;, пурпура, ангіоневроm= 0;ичний набряк і рідко – пухи= 088;частий дерматоз (вк= 083;ючаючи епідермальl= 5;ий некроліз і м= 091;льтиформну еритему).

 

Термін придатностo= 0;.

3 роки.

 

= 59;мови зберігання.

Зберігати п= ри температурo= 0; не вище 25° С у н = 77;доступному для дітей місці.

 

Несумісніс= ть.

Не застосовувk= 2;ти з іншими лік= 072;рськими засобами місцевого застосуванl= 5;я.

 

= 59;паковка.

По 15 г або 50 г, або 100 г гелю у тубі; по одній туб= 110; у картонній коробці з інструкцієn= 2; для медичного застосуванl= 5;я.

 

= 50;атегорія відпуску.

Без рецепта= .

 

Виробн&#= 1080;к.

Ментолатум Компані Лімітед/The Mentholatu= m Company Limited. =

 

Міс= ;цезнаходже = 85;ня виробника т = 72; його адреса місця провадженнn= 3; діяльності.

1 Редвуд Авеню, Піл Парк Кампус, Іст Кілбрид, G74 5PE, Велика Брит = 72;нія/1 Redwood Avenue, Peel Park Campus, East Kilbride, G74 5PE, United Kingdom.

 

------=_NextPart_01CF295D.E08DCB00 Content-Location: file:///C:/68125681/UA03770101_C42A.files/themedata.thmx Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/vnd.ms-officetheme UEsDBBQABgAIAAAAIQCCirwT+gAAABwCAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKyRy2rDMBBF 94X+g9C22HK6KKXYzqJJd30s0g8Y5LEtao+ENAnJ33fsuFC6CC10IxBizpl7Va6P46AOGJPzVOlV XmiFZH3jqKv0++4pu9cqMVADgyes9AmTXtfXV+XuFDApmaZU6Z45PBiTbI8jpNwHJHlpfRyB5Ro7 E8B+QIfmtijujPXESJzxxNB1+SoLRNegeoPILzCKx7Cg8Pv5DCSAmAtYq8czYVqi0hDC4CywRDAH an7oM9+2zmLj7X4UaT6DF9jNBDO/XGD1P+ov5wZb2A+stkfp4lx/xCH9LdtSay6Tc/7Uu5AuGC6X t7Rh5r+tPwEAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAKXWp+fAAAAANgEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc4SP z2rDMAyH74W9g9F9UdLDGCV2L6WQQy+jfQDhKH9oIhvbG+vbT8cGCrsIhKTv96k9/q6L+eGU5yAW mqoGw+JDP8to4XY9v3+CyYWkpyUIW3hwhqN727VfvFDRozzNMRulSLYwlRIPiNlPvFKuQmTRyRDS SkXbNGIkf6eRcV/XH5ieGeA2TNP1FlLXN2Cuj6jJ/7PDMMyeT8F/ryzlRQRuN5RMaeRioagv41O9 kKhlqtQe0LW4+db9AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAa3mWFoMAAACKAAAAHAAAAHRoZW1lL3Ro ZW1lL3RoZW1lTWFuYWdlci54bWwMzE0KwyAQQOF9oXeQ2TdjuyhFYrLLrrv2AEOcGkHHoNKf29fl 44M3zt8U1ZtLDVksnAcNimXNLoi38Hwspxuo2kgcxSxs4ccV5ul4GMm0jRPfSchzUX0j1ZCFrbXd INa1K9Uh7yzdXrkkaj2LR1fo0/cp4kXrKyYKAjj9AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAoLwYxrUG AACDGwAAFgAAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWzsWc9uG0UYvyPxDqO9t7ETO42jOFXs2A20 aaPYLepxvB7vTjO7s5oZJ/WtSo9IIERBHKgEXDggIFKLuLTv4D5DoAiK1Ffgm5ldeyfekKSNoILm EHtnf9//P/PNeOXy3YihXSIk5XHdK18seYjEPu/TOKh7N7vtC0sekgrHfcx4TOreiEjv8uq776zg ZRWSiCCgj+UyrnuhUsny3Jz0YRnLizwhMbwbcBFhBY8imOsLvAd8IzY3XyotzkWYxh6KcQRsx9+M fxo/GR+gG4MB9Ym3mvFvMRASK6kXfCY6mjvJiL5+tj8+GD8dPx4fPLsH35/C58eGtr9T1hRyJJtM oF3M6h6I7vO9LrmrPMSwVPCi7pXMnze3ujKHl1Mipo6hzdG1zV9KlxL0d+aNTBH0JkLL7Urt0vqE vwEwNYtrtVrNVnnCzwCw74PlVpc8z0p7qdzIeOZA9uss72apWqq4+Bz/hRmda41Go1pLdbFMDch+ rczgl0qLlbV5B29AFl+dwVcaa83mooM3IItfnMG3L9UWKy7egEJG450ZtA5ou51yn0AGnG0UwpcA vlRK4VMUZMMk27SIAY/VaXMvwne4aAOBJmRY0RipUUIG2IdEb+KoJyjWAvEywbk3dsmXM0taNpK+ oImqe+8nGIpmyu/lk+9fPnmEDvcfH+7/fHj//uH+j5aRQ7WB4yBP9eLbT/58eA/98eirFw8+K8bL PP7XHz785emnxUAop6k6zz8/+O3xwfMvPvr9uwcF8DWBe3l4l0ZEoutkD23zCAwzXnE1Jz1xNopu iGmeYi0OJI6xllLAv6VCB319hFkaHUePBnE9eEtAOykCXhnecRTuhGKoaIHkq2HkADc5Zw0uCr1w VcvKubk7jINi4WKYx21jvFsku4ljJ76tYQJ9NUtLx/BmSBw1txiOFQ5ITBTS7/gOIQXW3abU8esm 9QWXfKDQbYoamBa6pEt7TjZNiTZoBHEZFdkM8XZ8s3kLNTgrsnqd7LpIqArMCpTvEua48QoeKhwV seziiOUdfg2rsEjJzkj4eVxLKoh0QBhHrT6RsojmhgB7c0G/iqGDFYZ9k40iFykU3SnieQ1znkeu 851miKOkCNuhcZjHvid3IEUx2uKqCL7J3QrRzxAHHB8b7luUOOE+uRvcpIGj0jRB9Juh0LGE1u10 4IjGf9eOGYV+bHPg/NoxNMDnXz4syKw3tRGvwZ5UVAkbR9rvcbijTbfJRZ+++T13HQ/jLQJpPrvx vG25b1uu959vucfV82kb7bS3QtvVc4Mdks3IHJ16Yh5QxjpqxMg1aYZmCftGvw2Lmo85UJLJiSoJ 4Wva5x1cILChQYKrD6gKOyFOYOAue5pJIFPWgUQJl3DwM8uFvDUehnZlj41VfaCw/UFitcn7dnlB L2fnhgkbs/sE5rCaCVrQDE4rbOFSyhTMfhVhZa3UqaWVjWqm9TnSJiZDTGdNg8WJN2EgQTDGgJcX 4UivRcNBBTPS1363e3EWFhOF8wyRDHGfpDHSds/GqGyClOWKuTmA3CmIkT4EnuC1nLSaZvsa0k4T pLy4yjHisui9TpSyDJ5GSdfxkXJkcb44WYz26l6tOl/1kI+TujeAMy58jRKIutQzIGYB3CX5Sti0 P7GYTZVPo1nLDHOLoAzXGNbvMwY7fSARUq1jGdrUMK/SFGCxlmT1n6+CW8/LAJvpr6DFwhIkw7+m BfjRDS0ZDIiv8sHOrWjf2ce0lfKhIqIT9vdQjw3FNobw61QFe/pUwlWF6Qj6Ae7ZtLfNK7c5p0WX v90yOLuOWRLitN3qEs0q2cJNHU90ME859cC2Qt2NcWc3xZT8OZmST+P/mSl6P4Gbg4W+joAPN78C I12vdY8LFXLoQklI/baAQcL0DsgWuKuF15BUcP9sPgXZ1Z+25iwPU9ZwAFTbNECCwn6kQkHIFrQl k30nMCune5dlyVJGJqNy6srEqt0ju4R1dQ9c1Hu7h0JIddNN0jZgcEfzz31OK6gX6CEnX29OD5ns vbYG/unJxxYzGOX2YTPQZP6fqFiwq1p6Q57tvXlD9IvpmFXJqgKE5baCWlr2r6jCGbda27FmLJ6v ZspBFGcthsXJQJTA/Q/S/2D/o8Jn9pcMvaF2+Tb0VgQ/RGhmkDaQ1Rfs4IF0g7SLPRic7KJNJs3K ujYdnbTXss36nCfdidwjztaanSbeZ3T2ZDhzxTm1eJ7OTj3s+NquHetqiOzREoWlQXawMYExv4Ll f6XivTsQ6HW47x8yJU0ywW9OAsPo2TF1AMVvJRrS1b8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAN0ZCf tgAAABsBAAAnAAAAdGhlbWUvdGhlbWUvX3JlbHMvdGhlbWVNYW5hZ2VyLnhtbC5yZWxzhI9NCsIw FIT3gncIb2/TuhCRJt2I0K3UA4TkNQ02PyRR7O0NriwILodhvplpu5edyRNjMt4xaKoaCDrplXGa wW247I5AUhZOidk7ZLBggo5vN+0VZ5FLKE0mJFIoLjGYcg4nSpOc0IpU+YCuOKOPVuQio6ZByLvQ SPd1faDxmwF8xSS9YhB71QAZllCa/7P9OBqJZy8fFl3+UUFz2YUFKKLGzOAjm6pMBMpburrE3wAA AP//AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAgoq8E/oAAAAcAgAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRl bnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCl1qfnwAAAADYBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAACsB AABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQBreZYWgwAAAIoAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAABQC AAB0aGVtZS90aGVtZS90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAKC8GMa1BgAAgxsA ABYAAAAAAAAAAAAAAAAA0QIAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEA DdGQn7YAAAAbAQAAJwAAAAAAAAAAAAAAAAC6CQAAdGhlbWUvdGhlbWUvX3JlbHMvdGhlbWVNYW5h Z2VyLnhtbC5yZWxzUEsFBgAAAAAFAAUAXQEAALUKAAAAAA== ------=_NextPart_01CF295D.E08DCB00 Content-Location: file:///C:/68125681/UA03770101_C42A.files/colorschememapping.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01CF295D.E08DCB00 Content-Location: file:///C:/68125681/UA03770101_C42A.files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CF295D.E08DCB00--
Наружно взр. и детям от 12 лет наносить гель слоем 1-4 см на болевой участок, слегка втирая в кожу. Прим. до 3 раз в сутки, но не чаще, чем через кажд.4 часа. Продол. леч. не более 2 недель.
Есть в наличии
Код товара: M02A A13
Производитель: МЕНТОЛАТУМ
Классификация: Медикаменты
Адрес аптеки
Цена
Кол-во
Наличие
AKS

ул. Филатова, 86

759-49-76; 094-921-69-76

87.40 грн.
2 шт
AKS

ул. Ивана и Юрия Липп, 1 (А40)

700-20-69; 094-952-50-69

87.40 грн.
1 шт
AKS

ул. Заболотного, 39А

700-24-46; 068-737-69-87

87.40 грн.
1 шт
AKS

ул. Костанди, 162/2 пом 3

704-50-26, 094-932-70-26

87.40 грн.
1 шт
AKS

ул. Глушко, 19А

772-23-02; 094-997-63-02

87.40 грн.
1 шт
AKS

ул. Ивана и Юрия Липп, 1 (А41)

700-20-69; 094-952-50-69

84.60 грн.
1 шт
AKS

ул. Марсельская, 56

050-468-19-41

81.60 грн.
1 шт
AKS

ул. Марсельская, 32/3

7701402;0949955402;0504681966

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Новосельского, 65

770-14-08; 094-995-54-08

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Нежинская, 65

701-12-09; 094-953-42-09

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Небесной Сотни, 5

702-97-46; 094-955-27-46

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Мясоедовская, 33

703-68-49; 094-955-98-49

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Мясоедовская, 32

701-05-26; 094-953-35-26

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Михайловская, 8/4

050 468 19 53

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Маршала Малиновского, 55/1

050 468 19 56

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Левитана, 101

050-021-01-22

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Малиновского, 1/1

771-70-25; 094-997-10-25

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Люстдорфская, 123/1

749-21-12

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Люстдорфская дор., 27

771-70-21

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Космонавтов, 9

766-88-50

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Космонавтов, 33

770-10-46; 094-995-50-46

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Королева, 65

709-40-21

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Королева, 49

746-15-51

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Королева, 33

35-97-72

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Канатная, 78

709-40-23

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Ильфа и Петрова, 10/1

050 468 19 59

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Одесса-Главная, 35

784-85-70

0 шт
Сообщить о наличии
Enter

г. Б.-Днестр., ул. Свято-Георгиевская, 4

(04849) 9-82-70

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Павла Кравцова, 2

050 468 19 80

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 78

770-14-03; 094-995-54-03

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Шклярука, 12Д

783-19-63

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Черняховского, 1А

795-30-92; 094-951-60-92

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Фонтанская дор., 19

050 468 19 83

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Филатова, 53

050-486-19-67

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Тополева, 26/1

784-23-29

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Старопортофранковская, 67/69

726-10-10

0 шт
Сообщить о наличии
Enter

ул. Среднефонтанская, 34-А, пом. 101

776-00-90

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Соборная пл., 2

722-04-04

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 98

771-14-03

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 88

795-30-56; 094-951-60-56

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 77/2

704-50-09; 094-932-70-19

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Пантелеймоновская, 70

49-67-41

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 68

700-20-57; 094-952-50-57

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 133

759-26-83; 094-921-56-83

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 119

759-23-58; 094-921-53-58

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 118

750-50-46

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Святослава Рихтера, 132/1

716-70-21

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Святослава Рихтера, 129

712-73-22

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Святослава Рихтера, 125/3

0504861948

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Садовая, 2

703-38-24; 094-955-68-24

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Польская, 14

770-92-25; 094-996-32-25

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Педагогическая, 23-Б, оф.3

050 620 04 34

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Пастера, 36

723-76-88

0 шт
Сообщить о наличии
Enter

ул. Пантелеймоновская, 70

717-33-49

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Ивана и Юрия Липп, 1 (А39)

700-20-69; 094-952-50-69

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Б.-Днестр., ул. Свято-Георгиевская, 4 (ЦРБ)

0484929028 0963347554

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

Ген. Бочарова, 62

772-23-06

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр. Добровольского, 109 (центр)

795-30-67; 094-951-60-67

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр. Добровольского, 109 (угол)

798-28-10; 094-948-58-10

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр-т Свободы, 88 (Черноморка)

770-15-41

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пгт. Овидиополь, ул. Тараса Шевченко, д. 422

(048)788-62-98

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

п.Авангард, ул. В. Спрейса, 3

050-468-19-71

0 шт
Сообщить о наличии
Enter

Одесская обл., Лиманский р-н, с. Фонтанка, ул.Греческая, 2, пом 2/5

050 468 19 50

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

Одесская обл. пгт. Тарутино, ул. Центральная, 61, З

0503763343

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

жм. Радужный, 19/1

700-02-84

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

жм. Радужний д. 16/1, помещение 12Н

050-468-19-40

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Южный, ул. Ново-Билярская, 22/1Б

(04842) 2-39-08

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр. Добровольского, 159

703-35-82; 094-955-65-82

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Южный, ул. Мира, 19Е

(04842) 3-12-02

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Южный, ул. Мира, 13/5

(04842) 2-32-58

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Южный, ул. Григорьевского десанта, 30/16Е

(04842) 2-32-80

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Черноморск, ул. Спортивная, 14Д

(04868) 6-01-48

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Черноморск, ул. Мира, 31Д

(04868) 4-03-45

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Подольск, ул. Соборная, 117/1

04862-26255

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Подольск, ул. Соборная, 101

04862-21784

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Подольск, пр. Победы, 23 (АП№3)

04862-30067

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Измаил, ул. Шевченко, д. 8

050-468-19-57

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Б.-Днестр., ул.Победы, 24

(04849) 6-00-15

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр. Добровольского, 128

095-480-14-92

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр. Добровольского, 73

788-23-67; 094-886-23-67

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Заболотного, 54/2

788-17-24; 094-886-17-24

0 шт
Сообщить о наличии
Enter

ул. Ген. Бочарова, д. 62, секц. 5, пом.6

050-468-19-70

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Заболотного, 31

095-480-17-08

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Екатерининская, 48

722-94-08

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Днепр. дорога, 77/2

704-50-19; 094-932-70-19

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Д. Ойстраха, 1

709-40-19; 094-917-40-19

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Греческая, 45

788-10-63; 094-886-10-63

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Глушко, 32А

797-27-59; 050 468 19 73

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Глушко, 12

770-14-05; 094-995-54-05

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Глушко, 11Г

050 468 19 60

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Генерала Петрова, 33

762-57-85

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Ген. Петрова, 46

050 468 19 84

0 шт
Сообщить о наличии
Enter

ул. Гагаринское плато, д. 5-Б

050-468-19-61

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр. Добровольского, 98

050-468-19-47

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Бочарова, 47

703-69-21; 094-955-99-21

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Бочарова, 30

050 468 19 68

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Бочарова, 1

050-554-0015

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Большая Арнаутская, 99

706-69-26

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Большая Арнаутская, 6

725-05-33

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Балковская, 30Б

709-40-27; 094-917-40-27

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Академическая, 16Б

746-50-21

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

с.Коблево, ул.Одесская, 2/4

050 468 19 49

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

с. Шабо, ул. Шанцера, 48

(04849) 9-82-60

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр. Небесной Сотни, 10

747-32-36

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул.Пишоновская, 20/2

773-79-96

0 шт
Сообщить о наличии
Дип Рилиф 15г гель туб МЕНТОЛАТУМ M02A A13 Наружно взр. и детям от 12 лет наносить гель слоем 1-4 см на болевой участок, слегка втирая в кожу. Прим. до 3 раз в сутки, но не чаще, чем через кажд.4 часа. Продол. леч. не более 2 недель. 81.6
Нет элементов для отображения!
Меню
Меню